Bläddra till toppen

01.

Dashboard - Taxonomier

D&M Verktygslåda

Med Toolbox D&M 2.0 från Data & More kan du automatiskt identifiera och hantera data som inte uppfyller kraven i de anslutna källorna

02.

Vilka är vi?

Om oss

Vi bryr oss om data. Dina data - och ditt företags data. Vi har byggt en verktygslåda som hjälper dig att hantera data på det sätt som de ska hanteras. Automatiskt.

03.

Video, support och kontakt

Help Desk

Behöver du hjälp? Har du några frågor? Ta kontakt med vår fantastiska supportpersonal. Om du har några problem eller frågor kan du skicka oss ett e-postmeddelande.

Fall

Rensande av data med minimal arbetsbörda och inblandning

En organisation stod inför en avgörande utmaning: att rensa bort e-postmeddelanden och dokument som inte uppfyllde dataskyddskrav, utan att utsätta medarbetare för en stor arbetsbörda. Dessutom behövde de en kontinuerlig övervaknings- och rensningsprocess för att säkerställa att alla nya och befintliga e-postmeddelanden och dokument uppfyllde deras stränga regler för skydd känslig data.

Data & More konfigurerade sitt verktyg för dessa behov. Inledningsvis gjordes en skanning av alla relevanta data. Efter denna inledande rensning gjorde verktyget dagliga skanningar för att övervaka nya och ändrade data. Denna process styrdes av kundens specifika regler för hantering av data som inte uppfyller krav. Resultatet blev att medarbetarna antingen omedelbart informerades om huruvida deras data uppfyllde kraven, eller att data som inte uppfyllde kraven omedelbart raderades utan att medarbetaren involverades. Denna dubbla strategi säkerställde aktivt följande av lagstiftning och ökad medvetenhet hos medarbetarna, och anpassade sömlöst företagets verksamhet till dess standarder för efterlevnad.

Analys av data från dataintrång på den mörka webben

En ransomware-attack följd av en dataläcka från ett flygbolag hamnade på den mörka webben (webbplatser som finns i ett krypterat nätverk och som inte kan hittas med traditionella sökmotorer), där personliga och känsliga uppgifter om flygbolagets kunder kunde köpas och missbrukas.

Data & More skannade den mörka webben för att identifiera och mycket exakt fastställa vem och vilken information om deras kunder som läckt ut. Detta sparade företaget pengar som skulle ha spenderats på konsulter som utförde tråkigt arbete och kämpade med den manuella uppgiften att läsa innehållet. Uppgiften utfördes snabbt och gjorde det möjligt för företaget att kommunicera effektivt med de berörda kunderna.

Brist i kartläggning av data i företagets filhanteringssystem

En ledande dansk organisation stod inför en upprensningsuppgift i sinafilhanteringssystem. Under årens lopp hade dessa enheter blivit fulla med miljontals filer från nuvarande och tidigare anställda som lagrats på företagets servrar. Dessutom saknades ett formaliserat ägarskap och tydliga protokoll för lagring av dessa ostrukturerade data, vilket ledde till att viktiga affärsdata spreds på olika platser och ofta glömdes bort.

I samarbete med företagets dataskyddsombud (DPO) inledde Data & More en omfattande skanning av allt lagrat innehåll. Denna noggranna process syftade inte bara till att inventera innehållet och klassificera de berörda uppgifterna, utan också till att bedöma efterlevnaden av GDPR-reglerna för att avgöra om specifika filer behövde raderas. Med hjälp av kartläggningsfunktionen i lösningen utvecklad av Data & Morekunde de framgångsrikt framgångsrikt upprätta ett nytt ramverk för hantering av filägande samtidigt som irrelevanta data raderades. Detta initiativ var avgörande för att inte bara rensa upp befintliga data utan också kunna ha kontroll över alla nya data. Följaktligen kunde kunden inte bara effektivisera sin datalagring utan också förhindra framtida ackumulering av oreglerade filer.

Uppsamling av mycket känsliga personuppgifter i en kommun

Kommunens beroende av e-post för att hantera medborgarärenden och interna dialoger om dessa ärenden med kollegor, ledde till en ackumulering av personuppgifter som varken arkiverades eller hanterades i enlighet med GDPR-reglerna. Detta ledde under många år till en massiv uppsamling av personlig och mycket känslig data som inte hanterades eller raderades enligt reglerna.

Data & More svarade på denna utmaning genom att implementera sin lösning i linje med kraven från kommunens IT-säkerhetsteam. Implementeringen innebar en skanning av alla kommunens e postmeddelanden. Data & More stod i spetsen för en process som gjorde det möjligt för anställda att enkelt få tillgång till en sammanfattning av sina icke-kompatibla e-postmeddelanden, även från flera år tillbaka i tiden. Detta initiativ gav dem möjlighet att effektivt ta itu med och lösa eventuella problem, vilket säkerställer bättre efterlevnad och datahanteringsrutiner.

Få den högsta ledningens uppmärksamhet och stöd

Större organisationer inom EU ska ha en Data Processing Officer (DPO) som fokuserar på efterlevnad av dataskyddsförordningen (t.ex. GDPR i EU). En sak är att ha titeln och rollen - en helt annan sak är att få det stöd och den budget som behövs för att genomföra förändringar och börja följa bestämmelserna. Många dataskyddsombud är frustrerade över att inte ha resurser att utföra det som förväntas i deras roll.

Data & More har hjälpt dataskyddsombud genom att som en av sina tjänster genomföra en automatisk faktabaserad skanning av en utvald mängd t.ex. e-postkonton eller filer. Skanningen ger dataskyddsombudet en väldokumenterad och faktabaserad inblick i organisationens efterlevnad av reglerna för datarensning och kan användas av dataskyddsombudet för att få ledningens uppmärksamhet och stöd som behövs för den resa som kommer att leda till efterlevnad.

Analys av dataintrång

Ett betydande och akut dataintrång som påverkade flera filservrar för ett företag skapade ett affärskritiskt och akut behov av en snabb och effektiv lösning. Företaget stod inför en skrämmande utmaning på grund av de många åren av ackumulerad data och visste inte exakt vilken typ av data som fanns i intrånget.

För att åtgärda detta anlitades Data & More. Inom 12 timmar hade man etablerat installation som gav Data & More tillgång till de äventyrade servrarna och de data som utsatts för intrång. Installationen möjliggjorde en effektiv och omfattande skanning av all data. Som ett resultat av denna grundliga skanningsprocess var det möjligt att exakt identifiera de data som påverkats av dataintrånget, och man kunde avgöra om personlig eller känslig information hade äventyrats.

Skanna och övervaka flera datakällor

Vi skannar många olika datakällor både i molnet och på plats. T.ex. Office 365, Exchange, OneDrive, Fildelning, Google Drive, Sharepoint

Identifiera personliga känsliga uppgifter

Automatisk identifiering av var känslig information och personlig identifierbar information finns i alla datakällor

Skapa, övervaka och genomdriva datapolicyer

Datapolicyer hjälper till att ta hand om data som inte uppfyller kraven. Hanterar data exakt som de ska. Automatiskt

Städa upp i e-post och fildelning

Data som inte uppfyller kraven flyttas automatiskt till en säker plats - eller raderas. Eller så kan verktygslådan bara informera dig om vad som behöver göras.

Data är vårt DNA

Vårt fokus har alltid legat på data. Och vi är bra på det. Vi hjälper dig gärna att få kontroll - och behålla kontrollen - över dina data. Inte bara för att du riskerar böter - utan för att det är rätt sak att göra.

Vi ersätter svåra, tråkiga och överväldigande manuella uppgifter med ren automatisering. Vi sparar tid och pengar och ger dig en fullständig inblick i risker och efterlevnad i hela din organisation. Vi kallar det Automated Data Compliance. Det är det vi gör bäst.

Uppgifter Compliance

När GDPR, CCPA och PIPEDA tillkännagavs började vi bygga ett fantastiskt verktyg för Data Compliance. Och vi gjorde det ännu bättre med hjälp av våra kunder. Kalla det en pågående symbios - men resultatet är ändå en verktygslåda för data compliance som är perfekt anpassad till GDPR-, CCPA- och PIPEDA-pusslet.

Genom att välja oss får du inte bara den bästa Data Compliance Toolbox på marknaden - du får också möjlighet att göra din röst hörd och påverka hur Data Compliance ska hanteras.

Vi låter våra kunder dela med sig av erfarenheter och idéer om hur de kan utmärka sig i data compliance. Och vi tar hand om den tekniska delen för att få detta att hända

Anpassade ordböcker

Vid behov kan våra GDPR-, CCPA- och PIPEDA-ordböcker kompletteras med anpassade ordböcker som är relevanta för ditt företag för unik och snabb identifiering av innehåll

Profilering av uppgifter

När data skannas känner verktygslådan igen det relevanta innehållet och markerar dessa med etiketter som kompletteras med en rad andra metadata

Taxonomier

Vår toolbox möjliggör anpassade definitioner av vad som utgör identifierbar och härledbar information, samt andra uttryck som bör behandlas som känsliga

GDPR, CCPA och PIPEDA kategorierna

Genom att använda en kombination av taxonomier, regEx och NLP (Natural Language Processing) kan vår profilerare enkelt identifiera och lokalisera allt innehåll

Ta kontakt med oss

Låt oss träffas

 • Adress:

  SOHO Business Center - Flæsketorvet 68
 • E-post:

  dm@dataandmore.com
 • Telefon:

  (+45) 4290 1070
 • Webbplats:

  dataandmore.com

Ta kontakt med oss

Säg hej