Bläddra till toppen

Begränsning av dataintrång


Hitta och meddela registrerade i samband med dataintrång

Data & More | Dataintrång

Data & More Data Breach Service är uttryckligen utformad för att hjälpa organisationer med dataintrång.

Vi kan hjälpa till att identifiera registrerade i de uppgifter som har utsatts för intrång. Ring +45 4290 1070 nu om du behöver hjälp - eller mejla support@dataandmore.com.

När du som personuppgiftsansvarig drabbas av ett dataintrång har du normalt 72 timmar på dig att anmäla det till dataskyddsmyndigheten. Om dataintrånget utgör en risk för berörda registrerade måste de också informeras och varnas. Dataskyddsmyndigheter betraktar vanligtvis dataläckor med t.ex. personnummer, ID-handlingar, pass och körkort som högrisk, och de registrerade måste varnas.

Vi erbjuder en 24/7-respons där vi snabbt identifierar och dokumenterar de registrerade i dataintrånget.

Vi kommer att undersöka och identifiera

När du ringer oss gör vi det snabbt:

  • Upprätta en sandlådemiljö där en kopia av de läckta uppgifterna kan undersökas på ett säkert sätt så att eventuella kontaminerade uppgifter inte sprids till tredje part.
  • Identifiera den registrerade och relaterade personuppgifter som måste varnas om dataintrånget för att minska risken för identitetsstöld, kreditkortsutnyttjande och andra känsliga uppgifter.
  • Upprätta dokumentation så att du kan genomföra den lagstadgade anmälan till dataskyddsmyndigheter.

Kontakta oss

Om du har utsatts för ett dataintrång, ring +45 4290 1070 nu om du behöver hjälp - eller mejla support@dataandmore.com. Tiden är av avgörande betydelse.