Bläddra till toppen
Outlook-ikon

Data & More för Hybrid

Data och mer för hybrid (cloud + lokala data)

Data & More för Hybrid är för organisationer med både cloud- och on-prem-data - eller organisationer eller med ett särskilt behov av en anpassad säkerhetslösning. En hybridlösning kan installeras på plats och har alla funktioner i Data & More för 365, inklusive världens bästa GDPR-klassificering, förhandsgranskning, datagenomförande och omfattande rapportering.

Åtkomst till lokala data

OnpremNAS- och Windows-filservrar

SharePointSharePoint På plats

O365Exchange På plats

o365Office365

Dataåtkomst kan ske via en VPN-tunnel eller LAN för en lokal
lokal installation.

ComplianceManager + kommer att ge slutanvändare och DPO en samlad bild av alla olagliga uppgifter
-
oavsett var de finns.
Även i en hybridkonfiguration med data i både
molnet och
på plats.

ComplianceManager+ är en

Förutom den praktiska klassificeringen och rensningen av data stödjer ComplianceManager+ den kritiska processen för kartläggning av ansvarspersoner (Custodian Mapping). Ett av de problem som de flesta organisationer har med stora gamla filsystem är - att ingen vet vilka data som finns, och ingen vet vem som är ansvarig för data. ComplianceManager+ gör det enkelt för den dataansvarige att identifiera och delegera ansvaret för specifika data till en eller flera Custodians. Dessa "Custodians" kan sedan logga in på ComplianceManager+ och rensa upp bland uppgifterna.

Köp nu

Kan driftsättas på plats

Ansluter till lokala data

Custodian Mapping

Analys av offer

Custodian Mapping

Det är processen med Custodian Mapping som kommer att förhindra att ditt masslager blir din största dataskyddsskuld.

Köp nuAnalys av offer

För vissa organisationer har kartläggningen och rensningen inte genomförts i tid, och organisationen har drabbats av en dataläcka. Eftersom offren för en dataläcka måste meddelas inom 72 timmar efter upptäckten - och det är här ComplianceManager+ kapacitet för analys av offer är avgörande. Genom att kombinera ComplianceManager+ klassificerings- och rapporteringsfunktioner kan ComplianceManager+ generera en lista över offren för ett dataintrång. Offer för dataläckage kan sedan rangordnas baserat på vilken typ av data som har läckt ut för effektiv triagering av datahanteringen.

Har du fler frågor?

Kontakta gärna vår kundtjänst